Oromo Riddles - Hiibboo Afaan Oromoo

About Hiibboo (Riddles)

Riddles are a form of puzzles that are generally composed of a question, a clue, and an answer. The questions can range from simple to complex and often require the use of logic and creative thinking to solve. The answer to a riddle is usually a pun, a humorous phrase, or an unexpected twist. Riddles are often used as a form of entertainment, but they can also help children develop problem-solving and critical thinking skills. Additionally, they can serve as a way to spark conversations and build relationships between people.


Riddles are a very common and popular game among oromo people, especially children. We invite you to have fun learning and asking each other the proverbs below.

Question 1

Haxxeen lafa lixxee, gowwaan taa'ee muga.


Question 2

Hiddi gamanaa harkisan, gamasii socho'e.


Question 3

Hinnyaatu; hindhugu; dhugaa dubbata.


Question 4

Ija wajjin dhalattee, osoo hinilaalin duuti.


Question 5

Ilaalan malee hindubbatu.


Question 6

Intalli ishii dhuftu malee, waan qabde gadi hinlakkiftu.


Question 7

Intala koo bareecheen Waaqatti ol erge.


Question 8

Irri biyyoo, jalli biyyoo, gidduun warqii


Question 9

Jaarsa bututaa daa'imni jala kuma.


Question 10

Jaartiin galala qoraan baattee gadi buute.


Question 11

Jaartiin mataa haarrii nama walitti naqxe.


Question 12

Jabaan dib; keessummaan rambaa.


Question 13

Jibittii gurraattiin tulluu irra dheeddi.


Question 14

Jiboonni koo shan; shananuu addi balaccuudha.


Question 15

Jilbi kufu malee inni hinkufu.


Support Afoola.com

Hojii aadaa fi afoola babbareedoo uummata guddaa kanaa dhalootaaf dabarsuuf hojjannuuf nu gargaaraa!

Support Afoola Oromoo

Other Folklores

Oduu Durii
Mammaaksa
Geerarsa

AFOOLA.COM

Afoolota Oromoo garaa garaa kanneen akka oduu durii (durdurii), hiibboo, mammaaksa, jechama, ciigoo, sookoo fi soorgoo, geerarsa, tapha ijoollee fi wantoota aadaa uummata Oromoo calaqqisiisan isinii dhiyeessina.

Follow Us
Contact Us

Finfinnee, Itoophiyaa

+251 912 778324

info@afoola.com

Newsletter

Copyright © Afoola.com. All Rights Reserved.

Designed by HTML Codex